Veiligheid

print

Privacy


Privacy gaat om de bescherming van persoonsgegevens en hangt nauw samen met digitale veiligheid. Op privacy.avans.nl beschrijven we hoe Avans omgaat met privacy-aspecten en vind je tips om veilig te werken met betrekking tot digitale veiligheid en privacy.

Hoe meld je een privacy-incident?

Je ontdekt dat er persoonsgegevens kwijtgeraakt zijn of je hebt een beveiligingsincident geconstateerd. Meld dat dan zo snel mogelijk en voorkom daarmee vervelende gevolgen. Er kan namelijk sprake zijn van een datalek. Avans moet volgens de wet een (mogelijk) datalek binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als we dat niet doen, kunnen we een boete krijgen.

Een privacy-indicent meld je bij de Servicelijn van Avans:
servicepunt.avans.nl

Vermeld wat je hebt geconstateerd. Denk aan de feitelijke gebeurtenis en wat voor gegevens er gelekt zijn en van wie. En welke partijen betrokken zijn. De Servicelijn beoordeelt wat er aan de hand is en of er specialisten in actie moeten komen.

Laatst bijgewerkt opĀ 28 oktober 2021.