Veiligheid

print

Wat doet Avans in geval van een Noodsituatie/ calamiteit?


Om voorbereid te zijn en goed te kunnen reageren bij een crisis heeft Avans een crisisorganisatie. Binnen de crisisorganisatie zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met een crisis en wie daarbij betrokken zijn.

Crisisorganisatie

De crisisorganisatie van Avans kent op dit moment 4 opschalingsniveaus:

 

Opschalingsniveau

Crisisleider

0

Normale bedrijfsvoering

Geen

1

Academie / dienst

Directie

2

Academieoverstijgend / gebouw

Directies + directie dienst

3

Avansbreed

College van Bestuur

Afhankelijk van het opschalingsniveau wijzen we vooraf een crisisleider aan. Op iedere Avanslocatie is een lokaal crisisteam (LCT) met daarin de directies van de academies en diensten van die locatie.
Het lokaal crisisteam wordt altijd aangevuld met adviseurs van team Privacy, Veiligheid & Security, Communicatieadviseur(s) , Jurist(en) en de Teamleider van de Locatiediensten.

Afhankelijk van de crisis, maken ook specifieke Avansprofessionals deel van dit crisisteam.

 

Laatst bijgewerkt op 29 september 2021.