Veiligheid

print

Fysieke veiligheid


Fysieke veiligheid gaat om zaken als brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, EHBO en bedrijfsongevallen.

Bedrijfshulpverlening en EHBO bij Avans

Avans biedt een veilige leer- en werkomgeving, waar studenten en medewerkers zich thuis voelen. Om dat zo te houden, heeft Avans op alle locaties bedrijfshulpverlening (bhv). Een bhv’er verleent als eerste hulp bij calamiteiten en ongevallen.
Naast bhv’ers heeft Avans ook EHBO’ers. Zij verlenen hulp bij verschillende soorten letsels en kunnen reanimeren.

Je krijgt als bhv’er en/of EHBO’er maandelijks een kleine financiële vergoeding. Om bhv’er of EHBO’er te worden, volg je een cursus die je afsluit met een examen. Je krijgt dan een landelijk erkend certificaat. Jaarlijks moet je je kennis verversen.
Avans organiseert jaarlijks op elke locatie meerdere bhv-bijeenkomsten. Hier krijg je informatie en instructies en kun je oefenen. 2 keer per jaar voer je als team een ontruimingsoefening uit.

Wil je je aanmelden als bhv’er of EHBO’er?
Na akkoord van je directie, mail je naar avans@bhv.nl.

Health Services

Informatie over gezondheid en arbeidsveiligheid vind je op de iAvanspagina van Health Services. Health Services is een onafhankelijke en integere partner voor vraagstukken op het gebied van gezondheid en veiligheid in relatie tot arbeid.        

 

Laatst bijgewerkt op 21 september 2020.